Artur Szałabawka – Aktywność poselska

Głosowania

Udział w głosowaniach: 98.65% 4593 z 4656 gł. więcej…

Przynależność do komisji i podkomisji

Od Do Aktualna funkcja
Komisja administracji i Spraw Wewnętrznych 13-11-2019 19-11-2019 Zastępca Przewodniczącego
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 13-11-2019 ————-Zastępca Przewodniczącego
Komisja Obrony Narodowej13-11-2019 ————- Zastępca Przewodniczącego

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych

Od Do Aktualna Funkcja
Polska-Chińska Grupa Parlamentarna 13-02-2020 ——
Polska-Hiszpańska Grupa Parlamentarna 13-02-2020 ——
Polska-Izraelska Grupa Parlamentarna 23-01-2020 ——
Polska-Tajwański Zespół Parlamentarny 13-02-2020 ——

Przynależność do zespołów parlamentarnych

Od Do Aktualna Funkcja
Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych 14-02-2020 ——
Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny19-12-2019 ——

Zgłoszenia interpelacje, którym nadano bieg

Tytuł:Numer
1. w sprawie Cmentarza Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie1508
2. w sprawie lotów z lotniska w Goleniowie1510
3. w sprawie rozgraniczenia podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego na podmioty ratownicze i komercyjne3010
4. w sprawie wprowadzenia zapisów normujących kwestię dotyczącą stanowisk koordynacyjnych w ratownictwie wodnym3011
5. w sprawie inicjatyw podejmowanych w obszarze edukacji domowej przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich5366
6. w sprawie ubioru członków komisji wyborczych10754
7. w sprawie stworzenia systemu kontroli wywozu odpadów10756
8. w sprawie uhonorowania setnej rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – wybitnego polskiego poety czasów II wojny światowej10758
9. w sprawie zwiększenia natężenia cyklicznych kontroli stanu technicznego oczyszczalni ścieków10760
10. w sprawie ujednolicenia oznakowania jednostek pływających z podziałem na regiony10761
11. w sprawie dostępu do szerokopasmowego Internetu w dobie nowej fali COVID-1911674
12. w sprawie równego dostępu polskich przewoźników do rynków europejskich11675
13. w sprawie zagrożenia demokratycznych przemian na Białorusi11677
14. w sprawie zagrożeń środowiskowych instalacji i urządzeń będących w gestii samorządów11678
15. w sprawie niszczenia zabytkowej architektury miast12179
16. w sprawie statusu pieszych w ruchu drogowym12181
17. w sprawie ograniczenia dostępności środków halucynogennych w automatach vendingowych21603
18. w sprawie ograniczenia dostępności środków halucynogennych w automatach vendingowych21655
19. w sprawie lokalizacji przejść dla pieszych22488
20. w sprawie fotopułapek w lasach miejskich22489
21. w sprawie pojemników na odpady22490
22. w sprawie edukacji przechodniów dotyczącej zasad poruszania się w rejonie przejścia dla pieszych24935
23. w sprawie lokalizacji przejść dla pieszych24936
24. w sprawie zagospodarowania materiałów niezanieczyszczonych, pozyskanych na budowie i ich ponownego wbudowania26265
25. w sprawie zagospodarowania materiałów niezanieczyszczonych, pozyskanych na budowie i ich ponownego wbudowania26267

Zgłoszenie zapytania, którym nadano bieg

Tytuł:Numer
1. w sprawie wprowadzenia ulg dla osób praktykujących zbieranie wody deszczowej1388
2. w sprawie regulacji marż produktów owocowo-warzywnych na linii producent-pośrednik-konsument1389
3. w sprawie wprowadzenia zapisów pomocnych w rozładowaniu problemów parkingowych w dużych aglomeracjach1390
4. w sprawie utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni w miastach1391
5. w sprawie bezpieczeństwa na drogach3425
6. w sprawie indywidualnych tablic rejestracyjnych3426
7. w sprawie indywidualnych tablic zabytkowych3427
8. w sprawie zabytkowych tablic rejestracyjnych3428
9. w sprawie zjazdu z autostrady A4 do MOP Kaszyce3429

Zgłoszone pytania w sprawach bieżących

Tytuł:Numer
1. w sprawie propozycji likwidacji opłaty uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych zawartej w „Białej księdze regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce”5
2. w sprawie wypoczynku Polaków w ramach korzystania z bonu turystycznego248

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu

Pos.DzieńDataNumerTytuł punktu porządku
36111-08-202119.Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (druki nr 1464 i 1474).
36111-08-2021 20.Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu (druki nr 1465 i 1475).
34107-07-20219.Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (druki nr 1281 i 1363).
34208-07-202122.Informacja z wykonania w 2020 roku programu wieloletniego pn.: ˝Program ochrony brzegów morskich˝ oraz harmonogram prac na rok 2021 (druk nr 1102) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (druk nr 1179).
34208-07-2021 22.Informacja z wykonania w 2020 roku programu wieloletniego pn.: ˝Program ochrony brzegów morskich˝ oraz harmonogram prac na rok 2021 (druk nr 1102) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (druk nr 1179).
25221-01-202124.Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji przemysłu stoczniowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu ˝Batory˝ i aktualnej sytuacji państwowych przedsiębiorstw prowadzących działalność stoczniową.
23115-12-20207.Informacja z wykonania w 2019 roku programu wieloletniego pn.: ˝Program ochrony brzegów morskich˝ oraz harmonogram prac na rok 2020 (druk nr 319) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (druk nr 538).